صلاحيت و حدود اختيارات ديوان عدالت اداری

صلاحيت و حدود اختيارات ديوان عدالت اداری

صلاحيت و حدود اختيارات ديوان عدالت اداری

 

در بخش دوم آیین دادرسی و در  فصل اول صلاحیت آمده است

 (ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)

 

  1. رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از:

 

الف- تصميمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها.

ب- تصميمات و اقدامات مأموران واحدهای مذكور در بند «الف» در امور راجع به وظايف آنها.

 

  1. رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری و كميسيون‌هايي مانند كميسيون‌هاي مالياتي، هيأت حل اختلاف كارگر و كارفرما، كميسيون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداري ها منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها

 

  1. رسيدگي به شكايات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و ساير مستخدمان واحدها و مؤسسات مذكور در بند (۱) و مستخدمان مؤسساتي كه شمول اين قانون نسبت به آنها محتاج ذكر نام است اعم از لشكري و كشوري از حيث تضييع حقوق استخدامي

 

تبصره ۱- تعيين ميزان خسارات وارده از ناحيه مؤسسات و اشخاص مذكور در بندهاي (۱) و (۲) اين ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومي است.

 

تبصره ۲- تصميمات و آراء دادگاه ها و ساير مراجع قضائي دادگستري و نظامی و دادگاه هاي انتظامي قضات دادگستري و نیروهای مسلح قابل شكايت در دیوان عدالت اداری نمی باشد.

اشتراک گذاری پست