روش استعلام فورى صحت اصالت اسناد رسمى در شعب بانکها

روش استعلام فورى صحت اصالت اسناد رسمى در شعب بانکها

روش استعلام فورى صحت اصالت اسناد رسمى در شعب بانکها

ممکن است شما بخواهید تا در روندی سریع تر به یک نتیجه کلی در رابطه با مالکیت سندی که قصد انتقال به نام خودتان دارید را استعلام سند کنید.
در صورت انجام معامله و قبل از شروع اعمال مربوط به انتقال سند در دفترخانه، می توانید از طریق وب سایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و از طریق خدمات الکترونیکی این سامانه، اقدام به گرفتن استعلام سند مربوط به مورد معامله خود نمایید.

مراحل انجام اینکار به شرح ذیل می باشد:

  1. مراجعه به وب سایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به آدرس ssaa.ir
  2. انتخاب منوی خدمات الکترونیکی
  3. انتخاب زیر منوی خدمات ثبتی
  4. انتخاب گزینه تصدیق اصالت اسناد دفاتر اسناد رسمی از زیر منوی خدمات ثبتی

با انجام این مراحل صفحه ای برای شما به نمایش در می آید. در این صفحه با داشتن شناسه سند و رمز تصدیق که هر دو در بالای سند درج شده اند می توانید استعلام مربوطه را دریافت کنید.

اشتراک گذاری پست