مواد مخدر

‏مشاوره تخصصی، وکیل حرفه ای در دعاوی راجع به مواد مخدر،روانگردانهای صنعتی، خرید و فروش، حمل، مصرف مواد و ساخت و تولید، نگهداری و اخفای مواد مخدر و انجام اقدامات لازم جهت برخورداری از تبدیل و تخفیف مجازات های قانونی و عفو و… .


نگهداری و اخفاء مواد مخدر، دو رفتار فیزیکی هستند که عنصر مادی این جرم را تشکیل می دهند اما در مورد ماهیت و رابطة این دو نوع رفتار اختلاف نظر وجود دارد و این اختلاف ناشی از معنای لغوی و عرفی آن ها و نیز نحوة بیان قانونگذار است.

حمل و نقل مواد مخدر یکی از رفتارهای فیزیکی مجرمانه است که به معنای جابه جا کردن مواد مخدر از یک نقطه به نقطه ی دیگر است، جرم حمل کردن مواد مخدر یک جرم وسیله ای نیست تا وسیله ارتکاب جرم در آن تأثیر داشته باشد. اما چنانچه حمل مواد مخدر با وسیله نقلیه باشد، وسیله نقلیه به نفع دولت ضبط می شود.

مجازات هایی که در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، پیش بینی شده است عبارتند از اعدام،حبس (دائم و موقت)،شلاق، محکومیت مالی و مصادره اموال، این مجازات ها با توجه به سوابق فقهی و مواد ۱۴ تا ۳۴ قانون مجازات از نوع مجازات تعزیزی است. مجازات های تعزیری محدودیتی از نظر شدت مجازات ندارند. پس نیازی نیست که مجازات اعدام به عنوان مصادیق محاربه که مجازاتی حدی است در نظر گرفته شود بلکه در مجازات های تعزیری، اعدام نیز وجود دارد. بویژه که جرم محاربه، دارای تعریف خاصی است و نمی توان در توسعه مصادیق آن گشاده دستی کرد.

انواع مواد مخدر: طبیعی: که به صورت مستقیم از محصول گیاهان به دست می آید و بدون عملیات شیمیایی بر روی محصولات تولید می شود. صنعتی: که با اعمال تغییرات شیمیایی روی مواد مخدر تولید شده از گیاهان، ساخته می شود.

تولید به معنای بدست آوردن ماده مخدر به صورت مستقیم از حاصل گیاهانی چون خشخاش است اما ساخت ناظر به مرحله ای است که مواد مخدر بدست آمده با انجام عملیات شیمیایی به ماده ی دیگری تبدیل می شود.

به طور کلی مجازات خرید و فروش مواد مخدر طبیعی با صنعتی تفاوت دارد و علت این امر هم خطرناک تر بودن مواد مخدر صنعتی نسبت به طبیعی است. همچین مجازات خرید و فروش مواد مخدر طبیعی نیز متفاوت است.

استعمال یا مصرف مواد مخدر به معنای وارد کردن این مواد به بدن است و استعمال به صورت کلی، جرم به وسیله نیست هر چند در استعمال برخی مواد مانند تریاک، راه های خاصی همچون فرو دادن دود آن از طریق وافور وجود دارد یا هروئین معمولاً از راه تزریق یا استنشاق از راه بینی مورد استفاده قرار می گیرد.
استعمال مواد مخدر بر خلاف اعتیاد با یک بار مصرف کردن نیز تحقق می یابد و به استعمال مجاز و غیرمجاز تقسیم می شود.

پرسش و پاسخ

نگهداری، تولید و فروش مواد مخدر تریاک و حشیش زیر ۵ کیلو گرم، بسته به میزان آن تا ۲۰ میلیون تومان جریمه، ۷۴ ضربه شلاق و  ۱۵ سال حبس در پی خواهد داشت و مجازات بالای ۵ کیلوگرم در این موارد اعدام می باشد.نگهداری، تولید و فروش مواد مخدر هرویین، کوکایین و شیشه  کمتر از ۳۰ گرم، بسته به میزان آن تا ۶ میلیون تومان جریمه، ۷۴ ضربه شلاق و  ۱۵ سال حبس در پی خواهد داشت و مجازات بالای ۳۰ گرم در این اعدام می باشد.

آخرین اخبار و مقالات

دی ۱۳۹۷

جرایم و مجازات های مواد مخدر

جرائم و مجازاتهای مواد مخدر   از مهم ترین جرایمی که قانون خاص در مورد آن به تصویب رسیده و همواره محل بحث های گسترده ای بوده است جرایم مرتبط با مواد مخدر است. به موجب قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحاتی که در طول زمان به آن وارد شده است این دسته از جرایم جرم انگاری شده و متناسب با اثرگذاری آنها مجازات هایی تعیین گشته است.     جرایم و مجازات های مرتبط با مواد مخدر جرایم مرتبط با مواد مخدر در ماده یک...

اسفند ۱۳۹۵

انواع مواد مخدر و روانگردان

مواد مخدر طبیعی ( تریاک، هروئین، حشیش، شیره تریاک) مواد مخدر طبیعی موادی است از که به صورت مستقیم از محصول گیاهان به دست می آید و بدون عملیات شیمیایی بر روی محصولات تولید می شود. مواد مخدر طبیعی را مواد مخدر سنتی هم می نامند زیرا مصرف آن از قدیم رایج بوده است. در قانون برای تعیین مجازات های رفتارهای مجرمانه، مجازات خفیف تری برای مواد مخدر طبیعی نسبت به مواد مخدر صنعتی در نظر گرفته شده است زیرا اثرات سوء آن...

مصرف مواد مخدر طبیعی و روانگردان

مصرف مواد مخدر طبیعی و روانگردان های صنعتی استعمال یا مصرف مواد مخدر به معنای وارد کردن این مواد به بدن است و استعمال به صورت کلی، جرم به وسیله نیست هر چند در استعمال برخی مواد مانند تریاک، راه های خاصی همچون فرو دادن دود آن از طریق وافور وجود دارد یا هروئین معمولاً از راه تزریق یا استنشاق از راه بینی مورد استفاده قرار می گیرد. استعمال مواد مخدر بر خلاف اعتیاد با یک بار مصرف کردن نیز تحقق می...

حمل و نقل مواد مخدر و روانگردان

حمل مواد مخدر و روانگردان های صنعتی حمل مواد مخدر یکی از رفتارهای فیزیکی مجرمانه است که به معنای جابه جا کردن مواد مخدر از یک نقطه به نقطه ی دیگر است جرم حمل کردن مواد مخدر یک جرم وسیله ای نیست تا وسیله ارتکاب جرم در آن تأثیر داشته باشد. اما چنانچه حمل مواد مخدر با وسیله نقلیه باشد، وسیله نقلیه به نفع دولت ضبط می شود. با توجه به این که حمل مواد از داخل به خارج و بالعکس را...