Warning: Undefined property: stdClass::$secret_key in /home/zaeemeda/public_html/wp-content/plugins/mailster/classes/mailster.class.php on line 2954
مالیات - موسسه حقوقی زعیم عدالت

مشاوره و قبول وکالت در سازمان امورمالیاتی؛ اظهارنامه مالیاتی مالیات بر حقوق، مالیات بر درآمد، ارزش افزوده، ارث، نقل وانتقال، سرقفلی، املاک؛ اخذ تخفیف، بخشودگی و معافیت مالیاتی، مفاصا حساب مالیاتی و… اشخاص حقیقی و حقوقی.


 کاهش، تعدیل، تخفیف، بخشودگی، معافیت مالیاتی

بررسی امکان استفاده از مزایای بخشودگی،معافیت یا تخفیفات مندرج در قانون مالیات از اهم نکاتی است که کارشناسان ما در مرحله  بررسی و انطباق کارکرد اقتصادی مودیان با زوایای پیدا و پنهان قانون مدنظر دارند.

مفاصا حساب مالیاتی برگه ای است که مودیان پس از پرداخت مالیات خود و عبور از مراحل قانونی خاص سازمان مالیاتی دریافت می کنند. البته باید توجه داشت که اکثر مفاصا حساب های صادره در حکم تسویه حساب قطعی نمی باشد و صرفاً جهت ارائه به سازمان ها و نهاد های دیگر اعتبار دارد.

 تنظیم اظهار نامه اشخاص حقیقی و حقوقی

اظهارنامه مالیاتی فرمی است که به صورت استاندارد از سوی سازمان امور مالیاتی تنظیم و جهت دریافت اطلاعات درآمدی و هزینه ای در اختیار مودیان محترم قرار می گیرد. پیش زمینه تسلیم اظهار نامه ی مالیاتی بطور معمول، ثبت نام در سامانه و دریافت کد اقتصادی می باشد. اشخاص (اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی)، می بایستی جهت تسلیم الکترونیکی اظهارنامه ی مالیاتی، در سامانه مذکور ثبت نام نموده تا اجازه ارسال اطلاعات مربوطه را بصورت الکترونیکی داشته باشند.

 پیگیری پرونده های مالیاتی ( مشاغل، ارث، نقل و انتقال شرکت ها، سرقفلی و …)

بر اساس نتایج مصاحبه با متقاضی و بررسی سوابق و مدارک مربوطه، انجام مجموعه  امور مالیاتی از بدو اخذ کد اقتصادی و تنظیم اظهارنامه تا نهایت دریافت برگ مفاصا حساب قطعی مطابق با قراردادهای تنظیمی در خصوص عناوین : مشاغل ، ارث، نقل و انتقال، شرکتها ، سرقفلی و…. صورت می پذیرد.

پرسش و پاسخ

  1. رییس امور مالیاتی ( ممیزکل )
  2. هیات حل اختلاف مالیاتی ( بدوی )
  3. هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر
  4. هیات ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم
  5. شورای عالی مالیاتی
  6. هیات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
  7. دیوان عدالت اداری

الف- چنانچه حسابرس در رسیدگی های خود به مواردی برخورد کند که علیرغم عدم رعایت موازین قانونی و آئین نامه های مربوط تشخیص دهد که تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک شرکت امکان پذیر است در این صورت، ضمن درج ایرادهای مشاهده شده در گزارش خود، درآمد مشمول مالیات را تعیین خواهد کرد.

ب- در صورتی که نتایج حاصل از رسیدگی های حسابرس حاکی از این باشد که تعیین درآمد مشول مالیات شرکت از طریق رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک شرکت امکان پذیر نباشد و یا اینکه آثار مالیاتی ناشی از عدم رعایت موازین قانونی و آئین نامه های مربوط توسط شرکت به نحوی است که تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک امکان پذیر نمی باشد، در این صورت ضمن ارائه گزارش حسابرسی مالیاتی مطابق فرم گزارش حسابرس مالیاتی، این موضوع را با ذکر دلایل مربوط به اداره امور مالیاتی منعکس خواهد کرد.

تنها شرکت هایی که به قصد واگذاری طی ۱۲ ماه (از تاریخ تحصیل) تحصیل شده است و در تاریخ تهیه صورتهای مالی، شرایط واگذاری آن مشخص و فرآیند واگذاری آن نیز اساساً تکمیل شده باشد،از تلفیق مستثنی می شود (بندهای ۹ و۱۱ استاندارد ۱۸) شرکتهایی که قبلاً مشمول تلفیق قرارگرفته اند، نتایج عملیات آنها باید تا زمان واگذاری، در صورت سود و زیان تلفیقی منظورگردد (بند ۳۰ استاندارد).

دریافت اینگونه تسهیلات مالی در شرکت استفاده کننده از تسهیلات به دلیل عدم وقوع جریان واقعی ورود وجه نقد نباید در متن صورت جریان وجوه نقد شرکت انعکاس یابد . از سوی دیگر در پایان سال مالی هنگام محاسبه خالص جریان وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی با بکارگیری روش غیر مستقیم، در تحلیل مانده حسابهای مرتبط با رخداد مورد نظر، آثار این گونه تسهیلات باید حذف شود.

نظر به اینکه ارائه گزارش حسابرس ی توسط اعضای جامعه در ارتباط با اشخاص حقیقی مستلزم تهیه و ارائه گزارش

(صورتهای مالی ) توسط اشخاص مزبور می باشد که تاکنون استاندارد حسابداری در رابطه با محتوا و شکل صورتهای مالی آنان تدوین نشده است، لذا صدور گزارش حسابرسی تا تدوین استاندارد حسابداری فوق الذکر امکان پذیر نمی باشد.

هر موسسه حسابرسی به عنوان حسابرس شرکت اصلی برای اینکه بتواند نسبت به صورتهای مالی تلفیقی گروه اظهارنظر کند باید حسابرسی آن تعداد از شرکت های گروه را که جمع مبالغ داراییها و درآمد عملیاتی آنها بخش عمده ای از جمع مبالغ داراییها و درآمد عملیاتی مندرج در صورتهای مالی تلفیقی گروه را (برمبنای اطلاعات سال مالی قبل) تشکیل می دهد، راساً خود انجام دهد و در غیر اینصورت باید از پذیرش چنین رسیدگی خودداری کند.

با عنایت به مفاد ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم و نیز عدم پیش بینی زیان ناشی از فروش سهام در ماده ۱۴۸ قانون مذکور و همچنین با استنتاج از بند ۶ بخشنامه شماره ۳۰۵۴۵ سازمان امور مالیاتی، جهت تعیین درآمد مشمول مالیات، زیان ناشی از فروش سهام به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نمی گردد.

انتقال نفت و گاز توسط لوله از مصادیق حمل و نقل پیش بینی شده در ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم است و مشمول کسر ۵ درصد مالیات علی الحساب می باشد.

آخرین اخبار و مقالات

اسفند ۱۳۹۶

انواع رسیدگی به اختلاف مالیاتی

انواع رسیدگی به اختلاف مالیاتی

 

رسیدگی ماهیتی

مراجع حل اختلاف مالیاتی می توانند به طور ماهوی وارد پرونده شده و رای مقتضی اعم از تایید، تعدیل، قرار رسیدگی مجدد، رفع تعرض یا تجدید دعوت صادر نمایند.  

رسیدگی شکلی

شورای عالی مالیاتی و دیوان عدالت اداری فقط به آراء قطعی از لحاظ عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی مورد شکایت مودی یا اداره امور مالیاتی به شرحی که گفته شد رسیدگی می نمایند.  

رسیدگی شکلی و ماهیتی

هیأت موضوع...

انواع ارز و بانکداری

ارز و بانکداری

  ارز: پولهای رایج خارجی و هر سند اوراق بهاداری که مبلغ آن به پول خارجی باشد ارز نام دارد. معامله ارزی: نحوه تبدیل واحد پول یک کشور به واحد پول کشور دیگر را معامله ارزی می گویند. نرخ ارز: عددی است که واحد پول کشور را بر حسب واحد پول کشور دیگر در مقطع زمانی معین نشآن می دهد. نرخ ارز اسمی: نرخ هایی که در بازار جهت خرید و فروش ارز بر حسب نرخ اعلام شده در تاریخ...

آشنایی با بانک مرکزی ایران

آشنایی با بانک مرکزی ایران

  بانک مرکزی ایران ۱۸ مرداد ۱۳۳۹ تشکیل شد. سرمایه اولیه بانک مرکزی ایران ۶.۳ میلیارد ریال بود که با ۳۸۸ پرسنل، این بانک آغاز به کار کرد. مهم‌ترین هدف بانک‌ مرکزی حفظ ارزش پول داخلی یا کنترل تورم است. به‌طور کلی اصلی‌ترین وظایف بانک‌های مرکزی عبارت از نشر اسکناس، بانکداری دولت، بانکداری بانک‌ها، مدیریت ذخایر خارجی کشور و اعمال سیاست پولی است. رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن است که با اجرای سیاست‌های...

نظریه عرضه پول

نظریه عرضه پول

  عرضه پول در عصر قدیم تحت تاثیر استخراج و قیمت تمام شده طلا و نقره بود هر قدر این میزان پایین باشد عرضه پول بالطبع آن بالا خواهد رفت. در گام اول این نظریه بصورت زیر مطرح شد: C+ R/K =M که در آن   M= عرضه پول، C =  فلزات قیمتی در جریان،R  = فلزات قیمتی نزد بانکها K = نسبت ذخائر بانکی به اسکناس در جریان با گذشت زمان و با وجود اشکالاتی که در زمینه صدور بی رویه اسکناس و...