حکم قطعی پرونده ۵ صراف صادر شد

حکم قطعی پرونده ۵ صراف صادر شد

از سوی شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان و اخلالگران اقتصادی احکام ۵ صرافی که با همکاری تعدادی از دلالان بازار ارز و سوءاستفاده از کارت‌های ملی افراد مختلف، ارز‌های مداخله‌ای بازار را تصاحب کرده و با این اقدامشان موجب افزایش قیمت ارز و کالا‌های اساسی گردیده بودند، صادر شد.

«احسان صفوی امیر» به ده سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی و پرداخت هشت میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد.
«سید مازن قاینی» به ۹ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی و پرداخت یک میلیارد و ششصد میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.
«مجید انصاری پیرسرائی» به ۹ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی و پرداخت ۱۲ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد.
«بهزاد بهرامی» به ده سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی و پرداخت هشت میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد.
«پیمان ارغوانی» به ۷ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی و پرداخت شش میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد.

/فارس

اشتراک گذاری پست