جرائم در صلاحیت دادگاه انقلاب

جرائم در صلاحیت دادگاه انقلاب

جرم هایی که در صلاحیت دادگاه انقلاب است

الف- توهین به امام خمینی و رهبر انقلاب

ب- جاسوس به نفع کشور های خارجی

ج- جرایم مربوط به قاچاق کالا

د- جرایم مربوط به مواد مخدر(وارد کردن، خرید و فروش و توزیع و…)

ه- اقدام و توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران

و- اقدام مسلحانه و ترور و تخریب اماکن و موسسات به قصد مقابله و رویارویی با نظام

ز- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه و افساد فی الارض.

اشتراک گذاری پست