تعرفه خدمات قضایی در سال ۱۳۹۶

تعرفه خدمات قضایی در سال ۱۳۹۶

با ابلاغ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور و ضمائم آن در ۲۸ اسفند ۱۳۹۵، نرخ جدید تعرفه های خدمات قضایی در سال ۱۳۹۶ مشخص شد.

در بخش ضمائم قانون بودجه سال ۱۳۹۶ روند افزایش سالانه هزینه های خدمات قضایی قابل مشاهده است؛ به نحوی که استفاده از برخی خدمات که تا پیش از این بدون هزینه ارائه می‌شده است، همچون درخواست تصویر از اوراق پرونده، در قانون جدید مستلزم پرداخت هزینه خواهد بود.

هزینه پروانه اشتغال وکلای پایه یک و تمدید آن نیز از ۷ میلیون ریال در سال ۹۵، به ۸ میلیون ریال افزایش یافته است.

اشتراک گذاری پست