Warning: Undefined property: stdClass::$secret_key in /home/zaeemeda/public_html/wp-content/plugins/mailster/classes/mailster.class.php on line 2954
اینکوترمز Incoterms چیست؟ - موسسه حقوقی زعیم عدالت

اینکوترمز Incoterms چیست؟

اینکوترمز Incoterms چیست؟

اینکوترمز  Incoterms

 

اینکو تِرمز: ( Incoterms)  یک کلمه مرکب است که از ترکیب سه کلمه انگلیسی «International Commercial Terms» به معنی اصطلاحات بین‌المللی بازرگانی تشکیل شده‌است و به صورت گسترده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اصطلاحات برای تفکیک هزینه‌ها و مسئولیت‌ها بین فروشنده و خریدار استفاده می‌شود.

اینکوترمز به مسائل مرتبط با حمل کالا از فروشنده به خریدار پاسخ می‌دهد. مسائلی شامل حمل کالاها، ترخیص کالا، واردات و صادرات کالاها، اینکه چه کسی مسئول پرداخت می‌باشد و اینکه ریسک جابجایی و انتقال کالا در مراحل مختلف حمل بر عهده چه کسی می‌باشد. اصطلاحات مختلف اینکوترمز معمولا با ذکر مکان‌های جغرافیایی مورد استفاده قرار می‌گیرد نه عناوین مرتبط با جابجایی. اینکوترمز توسط اتاق بازرگانی بین‌المللیInternational Chamber Of Commerce  تهیه و تدوین شده‌ است.

امروزه در تجارت بین الملل (واردات – صادرات) حمل و نقل و تحویل کالا به خریدار یک دغدغه مهم برای تجار به شمار می رود. تهیه و ارائه کالا طبق قرارداد، اخذ پروانه ها، مجوزها، تشریفات ورود، تحویل، نقطه انتقال ریسک، تقسیم هزینه ها، بازرسی کالا، تحویل اسناد و مدارک مربوط به کالای فروش رفته و …  از جمله مواردی هستند که در امر واردات و صادرات دقت و ظرافت خاصی را می طلبند.  هریک از موارد ذکر شده و مواردی از این قبیل در تحویل کالا به خریدار نقش مهمی را ایفا خواهند کرد و بر قیمت پیشنهادی توسط فروشنده نیز بی تاثیر نیستند.  تحویل کالا و نقطه انتقال ریسک از فروشنده به خریدار دو مورد بسیار مهم هستند که با توجه به شرایط هر یک از طرفین معامله شرط و مبنای مخصوص به خودی را از بین شرایط واگذاری و تحویل کالا می طلبند. انجام مقدمات ورود و ارائه کالا به حمل کننده معین از طرف خریدار توسط فروشند، در ۱۳ بند و ۳ گروه F-C-D تعبیه شده است و همانطور که در بالا نیز ذکر گردید تحویل کالا با هر یک از این بندها بر قیمت پیشنهادی فروشنده تاثیر خواهند گذاشت.

۱- Ex works (named place)

با توجه به این شرط از شروط فروش کالا در محل کار توسط فروشنده به خریدار تحویل، و مسئولیتی در قبال بارگیری، ترخیص و. . .  از گمرک بر عهده فروشنده نیست. ومسئولیت وی در نقطه تحویل کالا جلوی درب کارخانه تمام می شود.

۲- FCA: Free Carrier (named place)

تعهدات فروشنده زمانی پایان پذیر خواهد بود که کالا برای صادرات اماده، تشریفات گمرکی انجام و کالا تحویل حمل کننده معین از طرف خریدار در نقطه معین شود. بدیهی است از این نقطه به بعد فروشنده هیچ مسئولیتی بر عهده نداشته و کلیه ریسک ها به خریدار منتقل می شود.

۳- FAS: Free Along side ship

فروشنده هنگامی به تعهد خود عمل کرده است که کالا در کنار کشتی و روی اسکله در بندر مبدا قرار دهد، کلیه ریسک های ناشی از صدمه دیدن و یا از بین رفتن کالا از این نقطه به بعد به خریدار منتقل شده و مسولیت فروشنده در قبال واگذاری کالا در این نقطه پایان پذیر خواهد بود.

۴- FOB: Free on board

تعهد فروشنه هنگامی پایان پذیر است که کالا از نرده کشتی در بندر بارگیری عبور کرده و روی کشتی قرار گیرد. بنابراین خریدار مسئولیت صدمه دیدن و یا از بین رفتن کالا را از این لحضه به بعد بر عهده خواهد گرفت. “اگر کشتی رورو باشد یا با کانتینر حمل شود FCA مورد بحث خواهد بود”.

۵- CFA: Cost and freight (named port of destination)

شرط هزینه کالا و کرایه حمل به این معنا است که فروشنده باید هزینه کالا و کرایه حمل را تا بندر مقصد مشخص شده در قرار داد بپردازد. اما ریسک از بین رفتن وصدمه دیدن کالا زمانی که کالا از نرده کشتی در بندر مبدا عبور کرد به خریدار منتقل می شود. لازم بذکر است که اگر نرده کشتی کاربرد عملی نداشته باشد از شرط CPT استفاده خواهد شد.

۶- CIF: cost insurance and freight (named port of destination)

شرط هزینه کالا، کرایه و بیمه عینا مانند بند ۵ (CFR) خواهد بود، مضاف بر اینکه فروشنده باید کالا را برای خریدار در مقابل صدمه دیدن و یا از بین رفتن طی حمل دریایی بیمه کند. نقطه انتقال ریسک نرده کشتی در بندر مبدا است.

۷- CPT: carriage paid to

شرط CPT چنین عنوان می دارد که فروشنده باید کرایه حمل کالا را تا مقصد تعیین شده بپردازد اما ریسک از بین رفتن یا صدمه دیدن کالا بعد از تحویل کالا به اولین حمل کننده از طرف خریدار از فروشنده به خریدار منتقل می شود.

۸- CIP: carriage and insurance paid to

شرط CIP به این معنا است که فروشنه وظایف  یکسانی همانند  CPTدارد یعنی اینکه علاوه بر پرداخت کرایه حمل تا محل مقصد تعیین شده باید کالا را تا آن محل برای خریدار بیمه کند.

۹- DAF: Delivered at frontier (named place)

در مبنای تحویل در مرز فروشنده هنگامی به تعهدات خود عمل می کند که تشریفات صدور کالا انجام و در محل تعیین شده در قبل از گمرک کشور خریدار یا مرز خریدار تحویل وی دهد. نقطه انتقال ریسک مرز کشور خریدار یا مرز کشور فروشنده بنا به قرارداد خواهد بود. ناگفته نماند که این شرط می تواند برای هر نوع حملی بکار رود.

۱۰- DES: Delivered ex ship (named port of destination)

در این مورد فروشنده هنگامی به تعهدات خودبرای تحویل کالا عمل می نماید که کالا را در بندر مقصد روی کشتی و قبل از انجام تشریفات گمرکی برای ورود در اختیار خریدار قراردهد. فروشنده باید کلیه هزینه ها و خطرات را تا رسیدن کالا به بندر مقصد و تحویل دادن کالا روی کشتی در آنجا به خریدار پذیرا شده و بر عهده بگیرد.

۱۱- DEQ: Delivered ex quay

تحویل در بندر مقصد روی اسکله این مفهوم را می رساند که فروشنده برای عمل به تعهدات خود باید کالا را در مقصد تعیین شده روی اسکله در اختیار خریدار قرار دهد و خریدار برای ترخیص کالا از گمرک باید عوارض ورود، مالیات وسایر هزینه ها را بپردازد.

۱۲- DDU: Delivered duty  unpaid

بند DDU به این معنا است که فروشنده کالا را در نقطه معین در کشور خریدار روی وسیله نقلیه که خریدار فراهم کرده در اختیار او قرار دهد. فروشنده باید کلیه هزینه ها و خطرات رسانیدن کالا تا نقطه مشخص در خاک خریدار بپردازد.

۱۳- DDP: Delivered duty paid (named place of destination)

تحویل در مقصد به این معنا است که فروشنده باید کلیه هزینه ها اعم از عوارض گمرکی، مالیات،  هزینه ورود، هزینه ترخیص و سایر مخارج را بپردازد تا کالا روی وسیله نقلیه در خاک خریدار تحویل وی شود.

بعد از مطالعه مطالب فوق شاید سوالاتی ذهن ما را در مورد تفاوت ترم های نامبرده درگیر خود سازد، هر چند مطالب ارائه شده بصورت مفصل تشریح نشده اند اما تا حدودی می توانند ما را با   ماهیت Incoterms آشنا سازند. پیرو مطالب مطرح شده فوق، اشاره به برخی از جزئیات ترم ها می تواند در درک بهتر این شروط ما را یاری نماید.

  • تفاوت دو ترم CFR، CIF با دو اصطلاح دیگر گروه C یعنی CPT،CIP از نظر حمل کالا در چیست؟

CFR، CIF مخصوص حمل دریایی است در حالیکه CPT، CIP میتواند برای هر نوع حملی بکار رود.

  • تفاوت دو ترم DES، DEQ با دو اصطلاح دیگر گروه D یعنیDDU، DDP از نظر حمل کالا در چیست؟

DEQ، DES مخصوص حمل با کشتی و DDP، DDU می توانند برای هر نوع حملی بکار روند.

  • ریسک در اصطلاحات FAS، FOB، FCA، EXW تا چه محلی به عهده فروشنده است؟

FAS: تا تحویل کالا کنار کشتی در بندر بارگیری ریسک بعهده فروشنده می باشد.

FCA: تا تحویل به اولین حمل کننده از طرف خریدار در نقطه مشخص در بندر بارگیری بر عهده فروشنده است.

EXW: ریسک در موقع تحویل کالا در جلوی درب کارخانه در کشور فروشنده از وی ساقط و به خریدار منتقل می شود.

FOB: وقتی کالا روی عرشه کشتی قرار گرفت ریسک به خریدار منتقل می شود.

  • اخذ مجوز های ورود و صدور کالا در هر یک از ترم های FAS، EXW ،FOB، DDP بر عهده چه کسی است؟

DDP: هر دو مجوز صدور و ورود کالا بر عهده فروشنده است.

FOB: مجوز صدور بر عهده فروشنده و مجوز ورود بر عهده خریدار می باشد.

FAS: مجوز صدور، فروشنده و مجوز ورود، خریدار

EXW: هر دو مجوز ورود و صدور بر عهده خریدار می باشد.

اشتراک گذاری پست