اظهارنامه مالیاتی

اظهارنامه مالیاتی

اظهارنامه مالیاتی

اظهارنامه مالیاتی فرمی است که به صورت استاندارد از سوی سازمان امور مالیاتی تنظیم و جهت دریافت اطلاعات درآمدی و هزینه ای در اختیار مودیان محترم قرار میگیرد. پیش زمینه تسلیم اظهار نامه مالیاتی بطور معمول، ثبت نام در سامانه دریافت کد اقتصادی می باشد. اشخاص (اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی)، می بایستی جهت تسلیم الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی، در سامانه مذکور ثبت نام نموده تا اجازه ارسال اطلاعات مربوطه را بصورت الکترونیکی داشته باشند.

بسته به نوع درآمد یا دارایی مشمول مالیات، فرم اظهارنامه ی شما و همچنین مهلت تسلیم آن متفاوت خواهد بود.

 در یک نگاه کلی انواع اظهارنامه های مالیاتی و مواعد تسلیم آنها به شرح ذیل است.

نام اظهار نامهموعد تسلیم
اظهارنامه مالیات بر ارثظرف مدت یکسال از تاریخ فوت متوفی
اظهارنامه انتقال منافع مالتا آخر اردیبهشت ماه سال بعد
اظهارنامه مالیات بر درآمد املاکتا آخر تیرماه سال بعد
اظهارنامه حق واگذاری محلتا پایان ماه بعد از انجام معامله
اظهارنامه مالیات بر درآمد مشاغلتا آخر خرداد ماه سال بعد
اظهارنامه مالیات بر درآمدتا آخر تیرماه سال بعد
اشخاص حقوقیتا آخر تیرماه سال بعد
اظهارنامه مالیات بر درآمد اتفاقیاز تاریخ تحصیل درآمد یا تعلق منافع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تسلیم اظهارنامه مالیاتی از اساسی ترین وظایف مودیان است. چرا که اظهارنامه مالیاتی مبنای تمام رسیدگی های بعدی قرار خواهد گرفت.

عدم تسلیم اظهارنامه، تنظیم نا صحیح اظهارنامه و یا عدم ارسال به موقع اظهارنامه، عواقبی چون عدم برخورداری از معافیت ها و بخشودگی های قانونی، تعلق جرایم و… را حسب مورد به دنبال خواهد داشت.

از آنجاییکه همواره پیشگیری بهتر از درمان است، موسسه حقوقی زعیم عدالت با هدف جلوگیری از بروز مشکلات بعدی، با ارائه مشاوره یا اقدام نسبت به تنظیم صحیح اظهارنامه و ارسال به موقع اقدام می کند.

برای دانلود نمونه فرم های انواع اظهارنامه های مالیاتی اینجا کلیک کنید.

اشتراک گذاری پست