اسامی و تصاویر ۱۹ نفر از اخلالگران ارز اعلام شد

اسامی و تصاویر ۱۹ نفر از اخلالگران ارز اعلام شد

جلسه رسیدگی به پرونده‌های ۱۹ متهم توزیع کننده ارز در بازار آزاد و خارج از سیستم قانونی به ریاست قاضی سید احمد زرگر به صورت علنی در شعبه دوم دادگاه ویژه اخلالگران مفسدان اقتصادی برگزار و اسامی ۱۹ اخلالگر ارز اعلام شد.
۱) ولی صدفی فرزند علی‌اکبر بازداشت در تاریخ ۹۷/۵/۱ متولد سال ۴۶ متاهل، دیپلم و فاقد سابقه کیفری متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ ۵۰ میلیون دلار بطور صوری و با سوء‌استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد
۲) علیرضا حسن‌زاده فرزند سعید بازداشت در تاریخ ۹۷/۵/۳ متولد سال ۷۰، ساکن تهران با مدرک تحصیلی دیپلم و فاقد سابقه کیفری با اتهام شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ ۵۰ میلیون دلار بطور صوری و با سوء‌استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد۳) علیرضا لوئینی فرزند حسین بازداشت در تاریخ ۹۷/۵/۱۰ متولد سال ۴۸ اهل تهران، متاهل، لیسانسه، فاقد سابقه کیفری به اتهام شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به‌صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ ۲۲ میلیون و ۳۱۶ هزار و ۴۰۵ دلار بطور صوری و با سوء‌استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد

۴) محمد راستگوی فرزند حیدرعلی بازداشت در تاریخ ۹۷/۵/۸ متولد سال ۵۳، ساکن تهران، متاهل، فاقد سابقه کیفری به اتهام شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به‌صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ ۱۷ میلیون دلار بطور صوری و با سوء‌استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد

۵) نوید فرشید ترکمانی فرزند مهدی بازداشت در تاریخ ۹۷/۵/۷ متولد سال ۷۱، ساکن تهران، متاهل، با مدرک کارشناسی و فاقد سابقه کیفری به اتهام شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به‌صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ ۱۵ میلیون دلار بطور صوری و با سوء‌استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد

۶) علیرضا پرونده فرزند محمدعلی بازداشت در تاریخ ۹۷/۵/۸ متولد سال ۵۴، ساکن تهران، متاهل، با مدرک دیپلم، فاقد سابقه کیفری، به اتهام شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به‌صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ ۱۵ میلیون دلار بطور صوری و با سوء‌استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد

۷) مجتبی نوروزی فرزند نعمت متولد ۱۳۷۰، بازداشت در ۹۷/۵/۲، اهل و ساکن تهران، مجرد، دارای مدرک تحصیلی دیپلم، فاقد سابقه کیفری به اتهام شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به‌صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ ۱۱ میلیون دلار بطور صوری و با سوء‌استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد

۸) نوید زهره‌وند فرزند حاجی احمد، بازداشت از تاریخ ۹۷/۵/۷، متولد ۱۳۷۰، اهل و ساکن تهران، مجرد، دارای مدرک تحصیلی کارشناسی، فاقد سابقه کیفری متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به‌صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ ۱۰ میلیون دلار بطور صوری و با سوء‌استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد۹) محمد هاشمی فرزند حمداله، بازداشت از تاریخ ۹۷/۵/۱۰، متولد ۱۳۵۰، دارای تحصیلات دیپلم، فاقد سابقه کیفری، متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به‌صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ ۱۰ میلیون دلار بطور صوری و با سوء‌استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد

۱۰) رحمت میرزایی، آزاد با قرار وثیقه، متاهل، دارای تحصیلات لیسانس، فاقد سابقه کیفری متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به‌صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ ۸ میلیون و ۵۱۶ هزار و ۵۷۵ دلار بطور صوری و با سوء‌استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد

۱۱) محمد رحمتی فرزند غلام، بازداشت از تاریخ ۹۷/۵/۱۰، متاهل، فاقد سابقه کیفری متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به‌صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ ۸ میلیون دلار بطور صوری و با سوء‌استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد

۱۲) حمید خسروی فرزند علی مروت، بازداشت از تاریخ ۹۷/۵/۱۰، اهل بروجرد، ساکن تهران، فاقد سابقه کیفری متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به‌صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ ۷ میلیون و ۲۲۹ هزار و ۴۵۰ دلار بطور صوری و با سوء‌استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد

۱۳) محبوب کاظمی فرزند حسین، متاهل، بازداشت در تاریخ ۹۷/۵/۸، دارای مدرک فوق‌دیپلم، متولد سال ۵۱، فاقد سابقه کیفری متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به‌صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ ۱ میلیون و ۹۲۷ هزار و ۷۰ دلار بطور صوری و با سوء‌استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد

۱۴) مهدی علی‌پور فرزند علی، بازداشت از تاریخ ۹۷/۵/۸، متولد سال ۶۹، اهل تهران، دارای مدرک تحصیلی، فوق دیپلم فاقد سابقه کیفری متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به‌صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ ۴ میلیون و ۶۷۰ هزار و ۷۶۷ دلار بطور صوری و با سوء‌استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد

۱۵) سعید کاظمی فرزند حسین بازداشت از تاریخ ۹۷/۵/۸، متولد سال ۶۵ اهل هشترود، ساکن تهران، متاهل، دارای مدرک تحصیلی دیپلم، فاقد سابقه کیفری متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به‌صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ ۵ میلیون و ۵۹۳ هزار و ۱۷۰ دلار بطور صوری و با سوء‌استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد

۱۶) شاهین بنی‌جمالی فرزند محمد، بازداشت از تاریخ ۹۷/۵/۹، متولد سال ۶۶، اهل تهران، مجرد، دارای مدرک دیپلم، فاقد سابقه کیفری، متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به‌صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ ۴ میلیون و ۸۲۹ هزار و ۹۰۰ دلار و ۱ میلیون و ۲۹ هزار و ۲۶۰ یورو بطور صوری و با سوء‌استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد

۱۷) غلامرضا حقیقت‌پژوه فرزند حبیب اله، بازداشت از تاریخ ۹۷/۵/۲، اهل تهران، متولد ۴۴، دارای مدرک دیپلم، مجرد، فاقد سابقه کیفری متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به‌صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار بطور صوری و با سوء‌استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد

۱۸) احمد طاهری فرزند مسیح، بازداشت از تاریخ ۹۷/۵/۱۰، متولد ۶۹، اهل دامغان و ساکن تهران، متاهل، دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم، فاقد سابقه کیفری متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به‌صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ ۴ میلیون و ۴۴۴ هزار و ۲۵۱ دلار بطور صوری و با سوء‌استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد

۱۹) نریمان آرزومند فرزند محمدرضا، بازداشت از تاریخ ۹۷/۵/۷، متولد سال ۷۰، ساکن تهران، مجرد، دارای مدرک فوق دیپلم، متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به‌صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ ۳ میلیون دلار بطور صوری و با سوء‌استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد.

منبع: میزان

اشتراک گذاری پست