نحوه طرح دعوا و اجرای احکام

مراحل طرح دعوای حقوقی

مراحل طرح دعوای حقوقی   در گذشته به بررسی و چگونگی طرح شکایت و دعوای کیفری پرداختیم، حال در این نوشتار به بررسی و مراحل دعوای حقوقی می پردازیم. دعوا زمانی حقوقی است که اتفاق رخ داده فاقد وصف کیفری باشد و قانونگذار آن را جرم اعلام نکرده و کیفری برای آن معین نکرده است. طیف و حوزه دعاوی حقوقی بسیار وسیع و غیر قابل شمارش است.  عمده روابطی که بین افراد برقرار است و دارای اثر قانونی می باشد اگر دچار اختلاف شود [...]